home


                                                                                                                                                                                                                             場所:兵庫県立淡路景観園芸学校
虹の花浮遊像
ニジノハナフユウゾウ